به گزارش روابط عمومی و به نقل از غلامرضا قربانی مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی با اعلام این خبر افزود: در اولین جلسه کمیته توانمند سازی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید شهرستان خوسف که با حضور رئیس و اعضاء کمیته مذکور و مدیر امور اراضی و رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهادکشاورزی و مدیرعامل و اعضای هئیت مدیره شرکت موصوف الاشاره در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف برگزار گردید، مشکلات و تنگاههای فرا روی شرکت صدرالاشاره در حوزه های مختلف مورد بررسی و راههای عملیاتی جهت برون رفت از وضعیت موجود مورد تصویب اعضا قرار گرفت.